Awards

Via de Aedificas Foundation Awards steunen we jaarlijkse sociale initiatieven van bouwbedrijven ten behoeve van verenigingen zonder winstoogmerk. De winnaars ontvangen elk €5.000 om te investeren in het sociaal project.

Inschrijvingen Awards

De Aedificas Foundation is een inspiratie- en kenniscentrum voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouwsector. De stichting van openbaar nut - opgericht in 2011 door (Embuild (het vroegere Confederatie Bouw) - wil actief bijdragen aan een betere en meer inclusieve samenleving door bouwbedrijven te ondersteunen in de ontwikkeling en implementatie van hun MVO-beleid.

Ook de jaarlijkse Aedificas Foundation Awards moeten bijdragen aan het MVO-bewustzijn in de Belgische bouwsector. Via de Aedificas Foundation Awards steunt de stichting sociale initiatieven van bouwbedrijven ten behoeve van verenigingen zonder winstoogmerk.
Aedificas Foundation zal awards uitreiken voor MVO-projecten die inzetten op een betere huisvesting en/of beroepsopleiding van kansarmen en kwetsbare groepen. De winnende ondernemingen ontvangen elk €5.000 om te investeren in het sociaal project dat ze voorstellen.
De winnaars - verkozen door een onafhankelijke jury – worden bekendgemaakt op (datum te bepalen) op de zetel van Aedificas Foundation, Kunstlaan 20, 1000 Brussel. Inschrijvingsdossiers moeten voor (datum volgende editie te bepalen) volledig ingevuld ingediend worden. Dat kan zowel per post als per e-mail.

Dien uw project in voor (datum volgende editie volgt nog)! Project indienen
Aedificas Foundation Award Logo

Wie kan een project indienen?

Elke bouwbedrijf dat lid is van Embuild en samenwerkt met een non-profitorganisatie ter verbetering van de maatschappelijke integratie van kansarmen kan een project voor de Aedificas Foundation Awards indienen. De jury hecht veel belang aan het engagement en de betrokkenheid van zowel de ondernemers als hun medewerkers in kwestie.

Welke projecten komen in aanmerking?

Elk project van een non-profitorganisatie dat zich statutair inzet voor de verbetering van de maatschappelijke integratie van kansarmen dat ondersteund wordt door een lid van Embuild komt in aanmerking. Het kan zowel over een competentiemecenaat als over financiële steun gaan. Nog beter is een combinatie van beide. Als bijkomende voorwaarden moeten de projecten in uitvoering zijn en in België worden gerealiseerd. Voorstellen van projecten die nog in voorbereiding zijn of in het buitenland worden gerealiseerd komen dus niet in aanmerking. Samenwerkingen vanuit een marktgericht doel of met winstoogmerk komen uiteraard evenmin in aanmerking.

Welk bedrag hoort bij een Aedificas Foundation Award?

Elk winnend project ontvangt €5.000 euro, die uiteraard geïnvesteerd moet worden in de verdere uitbouw van het project.

De jaarlijkse Aedificas Foundation Awards belonen bouwbedrijven die vanuit hun MVO-beleid organisaties helpen die de integratie van kansarmen in de samenleving bevorderen. Uiteraard dient het prijzengeld van de winnaars geïnvesteerd te worden in het voorgestelde sociaal project.

Afgelopen awards

Awards 2018

Een opsteker voor bouwbedrijven die kwetsbare jongeren helpen Op de Aedificas Foundation Awards 2018, uitgereikt op 12 december 2018, werden vier…

Lees meer

Awards 2017

Voor de awards van 2017 konden de leden-bouwbedrijven samenwerkingsprojecten m.b.t. de opleiding en vorming van kansengroepen indienen. De elf ingezonden…

Lees meer

Awards 2016

Laureaten Aedificas Foundation prijs 2016 BAJART & LA SAPINETTE Een intense samenwerking tussen bedrijfsleiding, directie, medewerkers van het bouwbedrijf Bajart…

Lees meer

Awards 2015

Laureaten Aedificas Foundation prijs 2015 Cobelba-Besix Le Perron de l’Ilon is actief in de streek rond Namen. Deze organisatie begeleidt…

Lees meer

Awards 2014

Laureaten Aedificas Foundation prijs 2014 WUST Wust (gelegen in Malmedy) ging in zee met Racynes, een vzw die werkt rond sociale…

Lees meer

Awards 2013

Laureaten Aedificas Foundation prijs 2013 Pedagogisch centrum Wagenschot Leven, leren, wonen en naar school gaan, dat gebeurt in Wagenschot in…

Lees meer