Inschrijvingen Awards

Embuild (het vroegere Confederatie Bouw) heeft in 2011 een Stichting van openbaar nut opgericht, de Aedificas Foundation, met als opdracht het maatschappelijk verantwoord ondernemen van haar leden-bouwbedrijven aan te moedigen en te promoten.

De Stichting Aedificas Foundation wil actief bijdragen tot een betere en inclusieve samenleving door het versterken van het sociaal engagement van bouwbedrijven.

Aedificas Foundation wil met haar jaarlijkse awards de samenwerking stimuleren tussen de bouwbedrijven en de verenigingswereld die zich belangeloos inzet voor een betere toekomst van kansarmen in onze de samenleving.

1 Gegevens van het bouwbedrijf
2 Gegevens van de vereniging met wie wordt samengewerkt
3 Beschrijving van het sociaal project
4 Meer informatie over het sociaal project
5 Bevestiging
  • Directie of persoon die het bouwbedrijf engageert

  • Andere contactpersoon voor dit sociaal project