Over de Aedificas Foundation

De Aedificas Foundation is een kennis- en inspiratiecentrum voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de bouwsector.

Hoewel de stichting zich toelegt op alle sociale, ethische en ecologische aspecten van het bouwondernemerschap, gaat een bijzondere aandacht uit naar het verbeteren van de levensomstandigheden en het verhogen van de maatschappelijke kansen van kwetsbare groepen.

Als bouwsector focussen we hierbij vooral op huisvesting en op beroepsopleidingen die te maken hebben met bouwen en verbouwen. De naam van de Aedificas Foundation is immers afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘aedificare’, wat ‘bouwen’ betekent.

Met onze jaarlijkse Aedificas Foundation Awards belonen we bouwbedrijven die vanuit hun MVO-beleid organisaties helpen die de integratie van kansarmen in de samenleving bevorderen.

Omdat bouwondernemingen een bijzonder grote ecologische én sociale impact hebben op onze maatschappij, draagt onze sector ook een zeer grote verantwoordelijkheid inzake duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Aedificas Foundation haalt haar middelen uit het vermogen en de financiële inkomsten uit dit vermogen van de stichtende leden, maar ook uit giften, legaten en subsidies aan de stichting.

Raad van bestuur

Jozef Lembrechts

Voorzitter

Niko Demeester

Gedelegeerd Bestuurder

Jacques De Meester

Bestuurder

Robert de Mûelenaere

Bestuurder

Belfroid Françoise

Bestuurder

Jean-Jacques Delens

Bestuurder

Philippe Gillion

Bestuurder

Frank Louwers

Bestuurder

Michel Vanderstraeten

Bestuurder